سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن کاملی – پژوهشگر دوره دکتری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما قم
محسن دهقان ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
محمدرضا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

چکیده:

جرم یکی از مسایل اصلی تهدید کننده کیفیت زندگی شهری می باشد به همین دلیل افراد از مکانهایی که توأم با خطر شخصی و جانی استدوری می جویند. فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیت به عنوان نیاز اساسی انسان است و فضای شهری نامناسب از بین برنده آن زمینه ساز انواع آسیب ها و معضلات اجتماعی می باشد. فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بیدفاع، محله های ناامن، کانونهای پرتراکم با نظارت کم و مکان هایی با کاربری های خاص از عوانل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی بشمار می روند . نظم و امنیت از نیازهای اولیه و حیاتی مهم شهروندان در شهر می باشد و در واقع اساس زندگی شهری بر این دو محور قرار دارد. برخی از فضاهای شهری هستند که زمینه را برای بر هم خوردن نظم و امنیت فراهم می کنند به طوری که این امر نشان میدهد فضا و جرم رابطه ای نزدیک با هم دارند. این مقاله در پی آن است که به شناخت فضاهای مناسب و نامناسب شهری بپردازد و به دنبال آن افزایش امنیت را بر پایه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی تشریح نماید. همچنین در پایان بواسطه مولفه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی پیشنهاداتی به جهت کاهش جرم و افزایش امنیت ارائه دهد.