مقاله مولفه های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مولفه های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش همگانی
مقاله بیمه سلامت
مقاله ایران
مقاله پوشش جمعیت
مقاله بسته خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسام سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چرخه اصلاح نظام بیمه درمانی، مشابه دیگر چرخه های تصمیم گیری در مسائل اساسی کشور است. لذا مناسب آن است که مشکلات و زیرساخت های لازم جهت استقرار از ابتداء ریشه یابی شده و نقشه علمی آن جهت دستیابی به پوشش فراگیر بیمه سلامت ترسیم گردد. این پژوهش نیز با هدف تعیین مولفه های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در سال شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ انجام گردیده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر در بین ۳۰ نفر از خبرگان عرصه بیمه سلامت کشور از سازمان های بیمه گر اصلی انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و توسط نرم افزار spss19 و آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: اجباری بودن پوشش جمعیت، ایجاد بانک اطلاعات جامع بیمه شدگان، پیش رونده بودن تامین مالی، اجرای کامل طرح پزشک خانواده، تعریف دقیق بسته خدمات و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده، ۶ مولفه موثر بوده اند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل، ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت در کشور، نیازمند ایجاد بدنه خبره در طراحی برنامه ای بلندمدت و نظام مند در جهت رفع موانع در استقرار و برقراری تعامل بین سازمان های بیمه ای در کشور خواهد بود.