مقاله مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروندی
مقاله تربیت شهروندی
مقاله تربیت شهروندی اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیشانی فراهانی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهینی فراهانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضرشناسایی مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی است. مساله مورد پژوهش شناسایی مولفه های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی است. روش پژوهش تلفیقی از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی دلفی است. مطالعات در برخی منابع اسلامی نظیر قرآن، نهج البلاغه و روایات و هم چنین برخی آثار شعرا، فلاسفه و اندیشمندان صورت گرفت. از میان دانشگاه های کشور ۵ دانشگاه (دانشگاه شاهد، بهشتی، تربیت معلم تهران، تربیت معلم اراک و دانشگاه آزاد اراک) به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس نظیر ۳۰ نفر از اساتید با تکمیل ابزار پرسشنامه محقق ساخته و اعتبار بخشی شده و بررسی شد. یافته ها دوازده مولفه اساسی تربیت شهروندی اسلامی ایرانی مشتمل بر مولفه های ارزشمندی، هدفمندی، روشمندی، نوعدوستی، مردم سالاری دینی، شایسته سالاری، جستجوگری، استقلال فردی، کفایت، سلامت، وطن دوستی و اعتدال را نشان دادند. مولفه اساسی مردم سالاری دینی دارای بیشترین میانگین بوده است.