مقاله مولفه های اثر گذار برشکل گیری و رشد مناطق کلانشهری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مولفه های اثر گذار برشکل گیری و رشد مناطق کلانشهری در ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلانشهر
مقاله توسعه فضایی
مقاله رشد جمعیت
مقاله مهاجرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی در دوران معاصر، شکل گیری و گسترش سریع جمعیتی و کالبدی کلانشهرهای آن است. در مقاله حاضر عوامل و مولفه های اثرگذار بر شکل گیری، تکوین و رشد پدیده کلانشهری در ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که رشد کلانشهرها در ایران متاثر از عوامل گوناگونی در طول ۶۰ سال گذشته، باعث افزایش جمعیت و سطح کالبدی این نوع شهرها شده است.در بین این عوامل، عامل رشد طبیعی جمعیت کل و جمعیت شهری کشور و مهاجرت های گسترده روستا- شهری دارای بیشترین نقش بوده اند.در کنار این دو عامل، عواملی همچون تمرکزگرایی شدید سیاسی- اقتصادی حاکم بر جامعه ایران و ایجاد و گسترش صنایع، زیرساخت ها و توسعه امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ، منجر به رشد پدیده کلانشهری در ایران شده است.