مقاله «مولانا و مینی مالیسم» (بررسی داستان های مینی مالیستی در دیوان کبیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: «مولانا و مینی مالیسم» (بررسی داستان های مینی مالیستی در دیوان کبیر)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه های مدرن ادبی
مقاله داستان کوتاه
مقاله مینی مالیسم
مقاله حکایت
مقاله دیوان کبیر مولانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی نژاد رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از تصورات رایج، اما قطعا نادرست در مورد نظریه و نقد ادبی، آن است که نظریه و نقد ادبی را فقط در متون معاصر می توان اعمال کرد. حال آن که نقد یک ابزار علمی است و هر متن ادبی، خواه کلاسیک و خواه معاصر، از دیدگاه مدرنیستی قابل نقد و بررسی است. یکی از گونه های ادبی که در طول سال های اخیر دست خوش تغییراتی مهم بوده است داستان کوتاه است و شکلی نوین از روایت داستانی که هر روز، کوتاه و کوتاه تر می شود، مینی مالیسم (minimalism) است که آن را در زبان فارسی «خردگرایی» و «حداقل گرایی» نامیده اند که دارای ویژگی هایی مشترک است.
در ادبیات غنی کلاسیک فارسی، چه در نثر و چه در نظم، حکایت ها و داستان هایی فراوان وجود دارد که از جهاتی بسیار قابل انطباق با خصوصیات داستان های مینی مالیستی است. مقاله حاضر می کوشد با ارائه و بررسی نمونه هایی از داستان های بسیار کوتاه دیوان کبیر مولانا، ویژگی هایی را که برای سبک مینی مالیسم برشمرده اند تبیین نماید.