سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق آقازاده –
محمدمهدی فرانی – دانشکده صداوسیما، بزرگراه نیایش جنب مجموعه ورزشی انقلاب ،تهران، ایر

چکیده:

در موقعیت یابی منبع صوتی الگوریتم های دو مرحله ای به علت سرعت اجرا و به روزرسانی، از رایج ترین روش های پیشنهادی در این زمینه می باشند. در این الگوریتم ها، ابتدا تأخیر بین سیگنال های دریافتی در جفت میکروفون های آرایه محاسبه شده و در مرحله یبعد با استفاده از این تأخیرها، مکان منبع تخمین زده می شود . دراین مقاله جهت محاسبه ی تأخیر بین سیگنال های دریافتی از روشهمبستگی متقابل استفاده شده است که این روش به دلیل تأثیرپذیری زیاد از نویز و انعکاسات محیطی به وسیله ی پیش فیلترهایی بهینه می گردد. روش حاصل همبستگی متقابل تعمیم یافته نامیده می شود . یکی ازاین فیلترها، فیلتر طیف فاز می باشد که استفاده ازآن منجر به ارائه روش CPSP می گردد . در مرحله دوم،مناسب ترین روش جهت تخمین مکان منبع روش Chan می باشدکه نسبتبه سایر روشهادارای مزایایی چون حجم محاسبات کم، عدم وجود خطای خطی سازی و امکان استفاده از اطلاعات میکرفون هایبیشترو…. می باشد. در نهایت ،الگوریتم های فوق در نرم افزار MATLAB شبیه سازی و پیاده سازی شده است و درنهایت نتایج کلی حاصل از انجام آزمایش ها، در جداول و نمودارهای مربوطه نمایش داده شده وباتوجه به نتایج حاصله، چیدمانی خاص که بهترین نتایج را دربرداشته، پیشنهاد گردیده است