سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

چکیده:

دراین مقاله می خواهیم سیستم موقعیت سنجی تطبیقی ترافیکی ATB که پروتکلی کاملا غیرمتمرکز براساس حساسیت نسبت به تاخیر و تشخیص حجم ترافیک می باشد را معرفی نماییم از یافته های قبلی درمی یابیم که راه حلهای متمرکز VANET و روشهای مبتنی برانتشاررادیویی هرکدام مزایا و معایب را براساس تراکم ترافیک نفوذ به کارگیری شبکه و سایرپارامترها نمایش میدهد بنابراین سیستمهای حمل و نقل هوشمند تنها برای موارد مشخصی به کارگرفته می شوند برای فائق آمدن براین محدودیت روشی مبتنی برارسال امواج رادیویی را ابداع کردها یم که می تواند با دقت تمام از ظرفیت های باقیمانده شبکه بی سیم استفاده نماید بطوریکه به علت استفاده از شبکه رادیویی یکسان با سایردستگاه ها آنها را تحت تاثیر قرار ندهد ATB از دو بعد تطبیق پذیر است اول اینکه فاصله زمانی موقعیت سنجی با توجه به کیفیت شبکه و اهمیت پیام ها درپایگاه اطلاعات محلی به صورت فعال و پویایی مطابقت داده می شود و دوم اینکه این پروتکل می تواند باز هم بصورتی کاملا پویا از عناصر زیرساختی موجود در دسترس استفاده نماید.