سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا بمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

دردهه های اخیر استفاده از دیواربرشی فولادی درسازه های جدید و مقاوم سازی ساختمان های موجود برای مقاومت دربرابر نیروهای جانبی مانند باد و زلزله رو به افزایش است این سیستم مزایای بیشتری نسبت به سایرسیستمهای باربری جانبی متداول دارد و مورد توجه پژوهشگران ومهندسانساختمان قرارگرفته است صرفه جویی درفولاد مصرفی افزایش سرعت ساخت کاهش هزینه اجرا و کاهش فضای قابل استفاده درساختمان ها تنها بعضی از مزایای این سیستم است از طرفی می توان برای مقاوم سازی ساختمان های موجود به راحتی و با کمترین تغییرات ساختمانی از سیستم دیوارهای برشی فولادی استفاده نمود درمقاله حاضر با استفاده از روش اجزا محدود به بررسی و مقایسه سختی مقاومت نهایی شکل پذیری و جذب انرژی نمونه هایی از دیواربرشی فولادی بازشودار با فرض رفتار غیرخطی مصالح پرداخته شده است و محل مناسب بازشو دردیوار برشی با استفاده از نتایج بدست آمده مورد بررسی قرارگرفته است.