سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق- قدرت، دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدی شریفی زمانی – کارشناس ارشد برق- قدرت، دانشگاه صنعتی شریف
مظفر والی – کارشناس برق قدرت

چکیده:

تلفات الکتریکی باعث تحمیل خسارات بسیار زیادی به صنعت برق می گردد. لذا آاهش این تلفات در شبکه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین راستا، این مقاله تأثیر مولّدهای پراآنده بر موقعیت تلفات الکتریکی شبکه های توزیع را در یک محیط تجدید ساختار یافته بررسی می آند. در این مقاله، ابتدا تلفات شبکه توزیع بدون حضورDG برای مصرف کنندگان (یا تولید آنندگان) بدست آورده سپس تغییر تلفات، در نتیجه تأثیر ورود این مولّدها به شبکه را محاسبه می کنیم. بررسی نتایج شبیه سازی انجام شده در یک شبکه توزیع آزمایشی، بیانگر میزان کاهش تلفات شبکه می باشد. همچنین، از روش ارائه شده در این مقاله می توان جهت تعیین تعرفه در شبکه های توزیع استفاده نمود.