سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زاهد وکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
علاءالدین بهروش – استاد دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:

یکی از راههای مناسب بر ای تقویت سازه های بتنی دربرابر زلزله دیوارهای برشی می باشد که این دیوارها برای نیروی برشی تحلیل خواهند شد و برای پیشگیری از تغییر مکان و حفظ ساختار سازه ساخته می شوند،که همچنان وجود دیوار برشی ازانتقال نیروهای جانبی به اتصالات تیر به ستون جلوگیری می کند و این مهم از گسیختگی اتصالات به دلیل عدم وجود تنش ها و نیروهای مختلف )پیچشی ، برشی ، محوری و لنگر خمشی( جلوگیری می کند. طرفدیگر آرایش قرارگیری دیوارهای برشی باید طوری باشد که اثرات منفی به بار نیاورد ، برای مثال اگر فاصله بین مرکز جرم ومرکز سختی افزایش یابد رفتار دیوار برشی مطلوب نخواهد بود ،بنابراین یک مهندس عمران باید موقعیت بهینه دیوار را طوری چیدمان کند که ساختار دیوار بعد از اعمال نیروی جانبی امن ) بماند . در این مقاله با توجه به آیین نامه ۰۰۲۲ )ویراست ۳باید دیوارها ۰۲۲ % نیروی جانبی به اضافه ۵۷ % از ۰۲۲ % نیروی ثقلی را تحمل کنندو مدل های نشان داده شده را با نرم افزار ABAQUS نشان می دهیم.