مقاله موقعیت های مرزی در فلسفه های اگزیستانس و نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آفاق حکمت از صفحه ۵۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: موقعیت های مرزی در فلسفه های اگزیستانس و نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزیستانسیالیسم
مقاله نهج البلاغه
مقاله موقعیت های مرزی
مقاله آزمایش الهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنژاد نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در مقام پژوهشی مقایسه ای به بررسی کلامی – فلسفی دیدگاه اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه نسبت به موقعیت های استثنایی یا پیش آمدهای خاص زندگی انسان ها می پردازد. اگزیستانسیالیست ها از این پیش آمدها به موقعیت های مرزی تعبیر می کنند و آن را یکی از مبانی جنبش فکری خود می دانند و معتقدند که انسان به واسطه قرار گرفتن در این موقعیت ها، به شناخت راستین خود دست می یابد. نهج البلاغه از این موقعیت ها تحت عنوان آزمایش الهی یاد می کند و آن ها را سنتی ثابت و لایتغیر از سوی خالق هستی می داند که منجر به شناساندن گوهر درون می شود. سرانجام این پژوهش بدان جا می انجامد که هردو اگزیستانسیالیسم و نهج البلاغه رخ دادن این گونه اوضاع و احوال را برای دست یابی به شناخت صحیح از خویشتن، امری ضروری می دانند. از دیگر مشترکات این دو نگرش آن است که بروز این اتفاقات را همگانی و گریزناپذیر در نظر می گیرند؛ اما نهج البلاغه که دربرگیرنده حکمت اسلامی است، بیش از اگزیستانسیالیسم، شمه ای توحیدی و غایتمند برای این موقعیت ها و شناخت حاصل از آن ها قایل است که در نهایت به تکامل دنیوی و اخروی انسان می انجامد.