سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خدابخشیان – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی و مهندس طراح شرکت طوس فدک
محسن شاکری – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نگهداری و تعمیرات در صنعت و بخصوص ماشین آلات ضروری است. ماشین آلات کشاورزی به علت کار درشرایط بار زیاد، زمینهای ناهموار، محیط آلوده به گرد و خاک و دیگر شرایط سخت اقلیمی به برنامه نگهداری و تعمیرات دقیق، منظم، قطعات و مواد مصرفی با کیفیت خوب نیاز مند می باشد. در غیر اینصورت هزینه نگهداری و تعمیرات بسیار زیاد خواهد شد و ماشین آلات در تقویم زراعی مشخص، در دسترس و قابل استفاده نخواهد بود .اعمال یک برنامه مراقبت وضعیت در واقع پیش بینی زمان دقیق خرابی، کاهش وقفه های زمانی دربهره برداری از ماشین آلات کشاورزی، افزایش ایمنی، صرفه جوئیهای مالی و بطورکلی افزایش در راندمان برداشت محصول ازواحد سطح را بوجود می آورد. فن آوری مراقبت وضعیت در خصوص ماشین آلات در کشور های صنعتی دنیا وایران تجربه شده و نتایج خوبی نیز در بر داشته است. در این مقاله کاربرد این روش در خصوص سایر ماشین آلات بررسی شده و معایب و مزایای آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با توجه به ویژگی های ماشینهای کشاورزی،کیفیت نگهداری و تعمیرات، مواد مصرفی، وضعیت مزارع و نیروی انسانی مرتبط، در خصوص تراکتور که یکی از ماشین های کشاورزی مهم می باشد، کاربرد تکنیک مراقبت وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد