سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا اجتهادی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
اسماعیل عرارگاطع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی.
مرتضی صادقی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی.
محمدابراهیم مهریار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل و کارشناس ابزار دقیق کارگاه پر

چکیده:

در دنیای نوین صنعت، همه صنایع بدنبال آن هستند که حداکثر استفاده را از ماشینآلات خود بنمایند. یکی از موارد دستیابی به این مهم، نت مبتنی بر وضعیتCM) است که در انواع آنالیز روغن، ارتعاش و حرارت قابل اجراست.در این تحقیق که با هدف افزایش مدتکار موتور دامپتراک کوماتسو مدل HD 325-6 قبل از تعمیر اساسی انجام گرفته، آزمایشات مربوط به آنالیز روغن و تست بلوبای روی موتور ۲۶ دستگاه کوماتسو بمدت ۴ سال انجام گرفت. با توجه به نتایج حاصل، مقادیر حاصل از انجام آزمونها در محدوه بهینه و اپتیمم قرار داشتند که بیانگر سالم بودن و کارکردن موتور ماشینها با شرایط عادی بود. نتیجه این تحقیق منجر به افزایش مفید دوره کاری موتور از ۱۲۰۰۰ به ۲۵۰۰۰ ساعت و مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صرفهجویی در هزینههای انجام پروژه شد