سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد منشوری – استادیار گروه مهندسی محیط زیست_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
محمدرضا پیرستانی – ا ستادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبداله همایوننیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_ سازه های هیدرولیک، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

از زمان های بسیار کهن تا به امروز احداث سد به عنوان یک راه حل منطقی و مناسب برای تامین آب جهت مصارف کشاورزی، صنعت و شرب ، کنر تل سیلاب ، تولید انرژی از نوع برقابی و غیره شناخته شده است. در حالیکه ساخت و بهره برداری از هزاران سد که در طی ۵۰ سال گذشته احداث شده اند نشان می دهد که طرح اینگونه منابع ذخیره آب همواره با موفقیت همراه نبوده و در پاره ای از مواقع موانع و مشکلاتی بروز نموده که اهداف اصلی از ساخت سد را به خطر انداخته است و این سازه های آبی و دریاچه های آنها در هنگام ساخت و بهره برداری تغییرات نامناسب بیولوژیکی نهایتا تغییرات شدید اکولوژیکی را در اقصی نقاط جهان پد د ی آورده اند. در این مطالعه با تحلیل جامع تأثیر فعالیتهای احداث سد کینه ورسدر فازهای ساختمانی و بهره برداری بر محیط بیولوژیک و سپس استفاده از منطق فازی (وزن دهی) و روش ماتریس ها(که منطق فازی دارند) پارامترهای کیفی به پارمترهای کمی تبدیل شده و در نهایت با جمع بندی تأثیر طرح بر محیط بیولوژیک ، جهت چگونگی اجرای طرح که حداقل خسارت به محیط زیست را داشته باشد برنامه هایی کاربردی ارائه خواهد شد