سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کرامت الله زیاری – استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
محمد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پیام نور رضوان شهر ص

چکیده:

موسیقی سنتی جزیره قشم بازتابی از فرهنگ و هویت ساکنان این جزیره زیبا به شمار می رود. موسیقی جزء جدایی ناپذیر از زندگی بومیان جزیره می باشد و در جای جای زندگی و فرهنگشان وجود دارد . و در مراسم و آیین های مختلف از آن استفاده می شود. موسیقی یکی از زیباترین و پرطرفدارترین هنرها است و جزیی از فرهنگ و ابزار بازگو کننده هویت فردی و گروهی است . مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به غنای موسیقی سنتی جزیره قشم، پتانسیل آن را در جذب گردشگر و تنوع بخشی به گردشگری در قشم ، همچنین نقش گردشگری را در حفظ و پویایی موسیقی سنتی که یکی از جلوهای بارز فرهنگ می باشد در عصر جهانی شدن که فرهنگ های محلی با خطر نابودی مواجه شده اند را نشان دهد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد . و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد موسیقی سنتی جزیره قشم می تواند جاذب گردشگر و موجب رونق و تنوع بخشی به جاذبه های گردشگری جزیره قشم باشد و گردشگری عامل و انگیزه ای می شود برای حفظ و احیایی موسیقی سنتی ، و از آنجایی که موسیقی جزئی از فرهنگ است. حفظ و پویایی موسیقی سنتی موجب تقویت هویت و فرهنگ بومی جزیره قشم در عصر جهانی شدن فرهنگ می شود.