سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه رخشانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

از بدو خلقت انسان نیازهای متنوعی اعم از جسمی روانی با او همراه بوده که برای براورده ساختن این نیازها و سازگاری با محیطش به ابزارهای نیاز داشته است هنر به عنونا یکی از وسایل اولیه سازگاری بشردرخدمت نیازهای کمال جویی و زیباطلبی و ازطرف دیگر آرامبخش ناراحتی ها و سختی زندگی او بوده است لطفی ۱۳۸۷ موسیقی شکلی از هنر است که احساس عاطفه ادراک و شنخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند استفاده بشر از موسیقی امری آسان و قابل دسترس بوده است چون ریتم و ملودی به عنوان دو رکن اساسی موسیقی درسرشت انسان وجود داشته و ازطرفی اواگریها وحرکات ریتمیک نیز نیازی به تکلم نداشته است از این رو دربیشتر قبایل ابتدایی مراسم و آیین های مختلف موسیقیایی که وسیله ای برای ابراز همبستگی جمعی و از بین بردن ترسها و غمها و ایجاد ارامش و شادی و اراده دربین افراد قبیله بوده برگزاری می شده است. موسیقی پدیده ای جهانی و فراگیر می باشد