مقاله موسیقی بیرونی غزل های سنایی غزنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: موسیقی بیرونی غزل های سنایی غزنوی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنایی غزنوی
مقاله غزل
مقاله موسیقی بیرونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی محمدامیر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح لاله زاری ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبیات وسعتی بی کرانه دارد و یک مفهوم ادبی در قالب نثر یا نظم و یا مخلوطی از هر دو ارائه می شود. آنچه نظم را از نثر متمایز می کند علاوه بر عاطفه و خیال موسیقی خاصی است که نظم داراست و این به معنی انکار وجود موسیقی در نثر نمی باشد، اما غنای موسیقایی درنظم بسیار بیشتر از نثر است. موسیقی انواعی دارد؛ از انواع موسیقی شعر، موسیقی بیرونی است که مربوط به وزن شعرمی باشد و یکی از شاعران توانا و نامی در ادبیات فارسی؛ سنایی غزنوی؛ در بکار بردن این موسیقی با هنرمندی تمام ظاهر شده است. هرچند در بین غزل های او درصد بسیار کمی ایراد وزنی دارد و این ناشی از اهمیت داشتن معنی بر قالب و ظاهر شعر در نزد این شاعر توانا است. در این مجال سعی بر این است که موسیقی بیرونی غزل های سنایی غزنوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.