سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا رسولی لوشاب – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان
محسن خادمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی وتکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی ، عضو هیئت ع

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه محدوده دهملا وطزره می باشد که در دامنه ی جنوبی البرز شرقی قرار دارد .در مقاله حاضر بابررسی شاخص های ژئومورفیک سینوسیتی پیشانی کوهستان (smf )، نسبت پهنای دره به عمق دره ( vf )، عدم تقارن آبراهه درحوضه آبریز (AF)، شاخص شکل حوضه ی آبریز (BS ) ابتدا میزان فعالیت تکتونیکی منطقه برآورد شده است. سپس مجموعه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها به عنوان شاخص Iat (Index of relative active tectonics) که معرف فعالیت تکتونیکی نسبی است، بیان شد. بوسیله ی شاخص مزبور فعالیت تکتونیکی نسبی منطقه به چهار رده (class) پایین ، متوسط ، بالاو خیلی بالا تقسیم شد.