سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد صدیق باور – UTM دانشجوی دکتری عمران – برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه
محسن حیقه جوانی – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

ITS به سیستم های حمل و نقلی اطلاق می شود که با به کار بردن اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی های کنترلی در جهت بهبودبر پایه سه عامل اطلاعات، ارتباطات و هماهنگسازی استوار می ITS و اصلاح عملیات شبکه حمل و نقل عمل می کند. ابزار در جهت صرفه جویی ITS باشد که کاربران و مسافران را در جهت اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر یاری مینماید. ابزارهای زمان، نجات جان انسانها بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست و بهبود فعالیت ها و تولیدات تجاری و صرفه جویی درانرژی حرکتمینماید. این اهداف برای تمام مناطق دنیا یکسان است، هر چند که استفاده و کاربری از این سیستم ها در نقاط مختلف جهان ممکن است یکسان نباشد. لذا با توجه به امکانات موجود و توانایی مالی از لحاظ بکارگیری تجهیزات مورد نظر و اقلیمی برای کلان شهر شیراز برای بهبود مدیریت ترافیکبا توجه به مطالعه جامعی که صورت پذیرفته تجهیزات مورد نیاز را پیشنهاد کرده ایم.