سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جعفر زندزاده – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
ابوالفضل واحدی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله از روش کنترل مستقیم توان (DPC) جهت کنترل ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG) مورد کاربرد در نیروگاههای بادی، استفاده شده است. در این روش بردارهای فضایی مبدل سمت روتور با استفاده از جدول کلیدزنی بهینه که بر اساس موقعیت شار استاتور و وضعیت توان کتیو و راکتیو تنظیم شده، انتخاب میشود. همچنین جهت کنترل مبدل سمت شبکه (GSC) از روش کنترل توان مبتنی بر ولتاژ (V-DPC)استفاده شده است. نتایج شبیه سازی بر روی یک ژنراتور ۲MW بیانگر پاسخ دقیق و سریع سیستم به هنگام تغییرات توان مرجع و سرعت روتور و همچنین عدم وابستگی رفتار مجموعه به تغییر پارامترهای سیستم می باشد.