مقاله موردنگاری: تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۸۳ تا ۳۸۷ منتشر شده است.
نام: موردنگاری: تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاخیر در بهوش آمدن-بیهوشی عمومی
مقاله ریکاوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامشکی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شیبانی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاخیر کوتاه مدت در بیدارشدن بیماران بعد از اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی، یافته شایعی بوده و اغلب ناشی از باقیماندن اثر داروهای بیهوشی است. اما به هوش نیامدن طولانی مدت پس از خاتمه عمل می تواند به یک معضل برای متخصص بی هوشی تبدیل گردد. بیمار معرفی شده گزارش چنین موردی است.
معرفی بیمار: بیمار خانم ۲۸ ساله با تشخیص موکورمایکوزیس جهت آندوسکوپی و تخلیه سینوسها به اتاق عمل آورده شد که به علت AML-M5 تحت کموتراپی با Cytosar، Idarubicin بوده و پس از عمل به مدت یک روز تاخیر در به هوش آمدن داشت.
نتیجه گیری: داروهای کموتراپی که سبب اختلال عملکرد مغزی و یا کبدی می گردنند می توانند با عملکرد طبیعی داروهای هوشبر تداخل نموده و سبب طولانی شدن اثر آنها گردند .هر چند این مسئله به اثبات نرسیده است اما با توجه به اهمیت و خطرات احتمالی نیاز به توجه و بررسی بیشتری را طلب می کند.استفاده از مونیتورینگ BIS (مونیتورینگ عمق بیهوشی) برای کاهش دوز داروهای مصرفی حین بیهوشی شاید بتواند در اینگونه بیماران کمک کننده باشد.همچنین کاهش مدت عمل جراحی سبب کاهش دوز داروها شده و می تواند احتمال بروز این عارضه را کاهش دهد.