مقاله مود شکست جوش مقاومتی نقط های فولاد دوفازی DP780 در آزمون کشش متقاطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مود شکست جوش مقاومتی نقط های فولاد دوفازی DP780 در آزمون کشش متقاطع
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد دوفازی
مقاله جوشکاری مقاومتی نقطه ای
مقاله آزمون کشش متقاطع
مقاله مود شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری حسن آبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورانوری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر به بررسی ریزساختار و مود شکست اتصال جوش های مقاومتی نقطه ای فولاد دوفازی فریتی – مارتنزیتی DP780 پرداخته می شود. بررسی های متالوگرافی نوری، ریزسختی سنجی و آزمون کشش متقاطع انجام شد. نتایج نشان داد که ریزساختار دکمه جوش عمدتا متشکل از مارتنزیت و مقداری فریت ویدمن اشتاتن و بینیت است. مقداری کاهش سختی در منطقه متاثر از حرارت نسبت به فلز پایه مشاهده شد. نتایج نشان داد که با افزایش جریان جوشکاری مود شکست جوش ها از فصل مشترکی به محیطی تغییر می کند. بررسی ها نشان داد که یک اندازه دکمه جوش بحرانی برای حصول مود شکست محیطی لازم است. بر اساس مکانیزم شکست جوش های نقطه ای در آزمون کشش متقاطع، یک مدل تحلیلی برای پیش بینی حداقل انداز ه دکمه جوش مورد نیاز برای اطمینان از حصول مود شکست محیطی ارایه شد. بر اساس این مدل ارایه شده، انتقال مود شکست جوش های مقاومتی نقطه ای از فصل مشترکی به محیطی در آزمون کشش متقاطع بوسیله ضخامت ورق، نسبت سختی دکمه جوش به سختی محل شکست (HAZ)، مقدار حفره های انقباضی و تخلخل در دکمه جوش و پهنای HAZ کنترل می شود.