سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی قدیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست
منصوره ملکیان – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تفکیک و آنالیز سریع جانداران جهان چه از نظر اکولوژیکی و چه از نظر ژنتیکی خطرات بسیاری را برای تنوع زیستی و نیز برداشت پایدار ما از منابع و اکوسیستم موجب شده است و جانداران در این تفکیک به آن حد از سازگاری و ثبات رسیده اند که کوچکترین تغییر در شرایط اکوسیستم باعث به هم ریختن این تعادل می شود بسیاری از گیاهان و حیوانات و ارگانیسم های سراسر جهان خار جاز محیط طبیعی خود یافت می شوند وارد کردن گونه های غیربومی به اکوسیستم می تواند خطرات بسیاری را برای محیط زیست به همراه داشته باشد گونه های غیربومی به طور کلی به دو شکل مستقیم یا غیرمستقیم برموجودات بومی اعمال اثر می کنند از شایع ترین اثرات غیرمستقیم تهدید انقراض ژنتیکی گونه های بومی است این گونه ها همچنین علاوه بر آسیب های اکولوژیکی باعث آسیب هایی به انسان نیز می شود با این وجود وارد کردن گونه های جدید همواره دارای نتایج منفی نیست بطور کلی منافع حاصل از گونه های غیربومی را می توان در سه سطح اقتصادی تفریحی و اجتماعی تقسیم بندی نمود نتایج نشان میدهد که برای به حداقلرساندن خسارات اقتصادی و اکولوژیکی باید یکی از سه روش کنترل شیمیایی مکانیکی و بیولوژیک را برای کنترل جمعیت گونه های غیربومی استفاده کرد