سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم کاظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حجت غلام زاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تغییر و تحول درسازمان های امروزی به قدری سریع چندجانبه و فراگیر است که سازمان ها بدون پیش بینی همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات رشد بالندگی و توسعه نمی باشند تا دودهه قبل سازمانهای زیادی درصحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند اما با بین المللی شدن رقابت و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرااقتصادی سازمان ها دیگر بدون توسعه قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست درواقع می توان گفت که با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونی ها دردنیای کنونی فرایند تغییر و تحول مستمر ازعمده ترین جریانهای حاکم برحیات بشری شده است از این رو شرکت های و سازمان هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند مجبور به انعطاف پذیری و پذیرش تغییرات می باشند.