سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رضا رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

مساله تحقیق حاضر شناسایی موانع چالشها و نیازهای توسعه گردشگری و کشف تاثیر این عوامل بر توسعه گردشگری می باشد یک سری از عواملی که می تواند بر توسعه گردشگری تاثیرمنفی داشته باشد و مانع توسعه آن شود به ترتیب زیر بیان خواهد شد که عبارتند از: کمبود زیرساخت ها و خدمات گردشگری، مشکلات تقاضای فصلی، ضعف تبلیغات و اطلاع رسانی موانع فرهنگی و اجتماعیو عدم همکاری بین سازمان های مرتبط با گردشگری ، همچنین نیازهای توسعه گردشگری نیز به این ترتیب بیان خواهد شد: نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی نیاز به آموزش نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری، تعیین ضوابط و استانداردها در بخش گردشگری نیازهای حفاظتی و امنیتی افزایش سرمایه تامین منابع سرمایه و اعتبارات.