سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی پناهی اسفرجانی – کارشناس بیمه های اتومبیل شرکت بیمه پارسیان

چکیده:

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود را به عنوان یکی از ستونهای اصلی جامعه مدرن تثبیت کردها ست اگرچه ماهیت بیمه و اهمیت ان تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روندجهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی درمعرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمهجایگاه فعلی خود را درآینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد جمع آوری انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قرار دادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی درعرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است درحال حاضر صنعت بیمه یکی از صنایع بزرگ درجهان به شمار رفته که وابستگی های متقابل زیادی با دیگر صنایع دارد اما این صنعت امروزه با فشار فزاینده رقبایی چون بانکها و دیگرنهادهای مالی که وارد این عرصه شدهو خدمات مالی جایگزین بیمه سنتی ارایه می کنند نیز مواجه شده است. صنعت بیمه به علت اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه یکی از مهمترین بخشهای فعال در خدمات مالی است. هدف از ارایه این مقاله این است که موانع و مشکلات اساسی پیش روی صنعت بیمه ایران را بررسی و راهکارهایی نیز برای آن ازاره نماییم