سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شراره عرب امیری – کارشناس حمل و نقل ریلی

چکیده:

دردنیای کنونی حمل و نقل از جایگاه بسیارارزنده ای برخوردار گردیدها ست بطوریکه تصور جهان بدون حمل و نقل غیرممکن بنظر می رسد و مدیریت و داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای آن ضروری ولازم می باشد از انجا که مهمترین مساله حمل و نقل ریلی کشورو مهمترین چالش این حوزه درحال حاضر کمبود اعتبارات این بخش و تنها راه توسعه حمل و نقل ریلی جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی می باشد بنابراین خصوصی سازی به عنوان موجی فراگیر که امروزه یکی از سیاست های تعدیل اقتصادی دولت ها بشمار می آید و پس ازملی کردن صنایع جوی بین المللی به خود گرفته است و به عنوان یک راه درمانی درغالب کشورها شناخته می شود همانگونه که درماده ۱۴۸ لایحه برنامه پنجم توسعه تصریح شده است که برای توسعه خط آهن از طریق مشارکت بخش خ صوصی و سرمایه گذاری خارجی اقدام شود و همچنین اداره بخشی ا زحمل و نقل ریلی کشور به بخش خصوصی واگذار شود میزان موفقیت دولت دراجرای برنامه پنجم و بخصوص تحقق اهداف دربخش حمل و نقل عمومی به فعالیت دولت و ایجاد رغبت به سرمایه گذاری داخلی وخارجی دراین بخش بستگی دارد.