سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عقیل حسام – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ام البنی اصفهانکلاته – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور بوده و سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزی بوده است روند توسعه اقتصادی اجتماعی هر کشور را در نهایت منابع انسانی آن تعیین می کند بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر – کشور باید به انواع یکی از هدف های راهبردی توسعه در نظر گرفته شود لذا این مطالعه به بحران اشتغال ،گزینه های موجود برای اشتغال، مزیتهای نسبی بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال پرداخته است ونتایج حاصل نشان می دهد که موانع ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی در ابعاد مختلف طبیعی ، سیاسی،اقتصادی، اجتماای ودستیابی به هدف قابل بررسی است