سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نوری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اکبر محمدی – کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم
حکیمه کرمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و مخاطرات طبیعی

چکیده:

خلیج فارس ازمهمترین مناطق جهان ازمنظرژئواستراتژیک و ژئواکونومنیک محسوب می شود با توجه به این اهمیت امنیت خلیجفارس نیز علاوه برابعاد منطقه ای دارای اهمیت و ابعاد بین المللی است این منطقه را میتوان به عنوان یک مجموعه امنیتی منطقه ای محسوب کرد بدین مفهوم که عوامل مختلفی نوعی پیوستگی و وابستگی متقابل امنیتی بین کشورها و بازیگران منطقه ایجاد نموده است هدف مقاله حاضر بررسی موانع ایجاد و توسعه امنیت پایدار درمنطقه خلیج فارس و ارایه الگو و سازوکارهایمناسب برای ایجاد ثبات و امنیت پایداردراین منطقه است روش تحقیق دراین مقاله استفاده ازمنابع کتابخانه ای و اسنادی و استفاده ازچارچوب نظری و مجموعه امنیتی منطقه ای که از سوی بوزان مطرح شده و برای بررسی جامع و تبیین شرایط امنیتی خلیج فارس مورد استفاده قرارگرفته میباشد نتایج تحقیق نشان میدهد که تسلط الگوی رقابت اختلاف خصومت و تهدید دربین بازیگران مجموعه امنیتی خلیج فارس و موارد دیگر ازقبیل رقابت تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک درسطح منطقه ای از موانع عمده شکل گیری امنیت پایدار درخلیج فارس محسوب میشود