سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر صفری – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

بطور کلی، بانکها از نمونه بنگاه های بزرگ اقتصادی فعال در بخش بازارهای پولی به شمار می روند که بازار بالقوه بزرگی را برای صنعت بیمه فراهم می سازند. در این بازار انواعی از رشته های بیمه و محصولات بیمه ای قابل عرضه است. بیمه اعتبار یکی از محصولات و رشته های مورد اشاره است. یکی از موانع توسعه بیمه اعتبار در ایران بالا بودن ضریب خسارت در این رشته است. با توجه به ضریب خسارت بالا در این رشته در مقایسه با سایر رشته ها، طبیعی است که شرکتهای بیمه رغبتی به عرضه این رشته بیمه نداشته باشند. در بسیاری از سالهای مورد بررسی، ضریب خسارت در این رشته بالاتر از ۱۰۰ درصد است. همچنین با توجه به مقررات ظرفیت نگهداری ریسک (Risk retention)، شرکتهای بیمه اساسا از ظرفیت پذیرش ریسک بزرگ بیمه اعتبار برخوردار نیستند. طبق آیین نامه شماره ۵۵، حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر بیمه نامه یا هر ریسک معادل بیست درصد مجموع سرمایه پرادخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق می باشد. با توجه به محدود بودن ظرفیت نگهداری ریسک در موسسات بیمه ایرانی، این موسسات ظرفیت پذیرش ریسکهای بزرگ مطالبات معوق را ندارند. لذا با توجه به ضریب خسارت بالا در این رشته و همچنین ظرفیت نگهداری ریسک پایین توسط موسسات بیمه ایرانی، توسعه بیمه در بازار پول، بویژه بیمه اعتبار با موانعی جدی مواجه است. چنین مسائلی محور اصلی مقاله حاضر می باشند. یکی از راه کارهای اصلی رفع موانع مورد اشاره، تدوین برنامه ای برای افزایش سرمایه موسسات بیمه در ایران و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداری آنهاست.