سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زکیه بیگی – کارشناسی مدیریت دولتی
مریم رضاعلی – کارشناسی مدیریت دولتی

چکیده:

دنیای امروز که ما درآن زندگی می کنیم تحت عنوان عصرخلاقیت نوآوری و کارافرینی نامیده شده است دراین دوران سرعت ابداع ها و اختراع ها درعرصه های مختلف علمی فرهنگی اجتماعی فناوری و صنعتی پرشتاب تر ازهرزمان دیگری درطول تاریخ حیات بشری می باشد ازا ین رو عصرحاضر همچنین با عنوانهای عصراطلاعات و عصردانش و توانایی نامیده می شود. تحولات و دگرگونی نظامهای اجتماعی اقتصادی درعصرحاضر ریشه درپیشرفت و تغییرات بوجود آمده درعلم و تکنولوژی دارد. بدون تردید درسازمان های عصرحاضر برای تداوم حیات و بقای خود نیازمند یافتن راه حل ها و رشهای جدیدی می باشد که منجر به نوآوری ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید میشود دراین تغییرات و تحولات افراد یاسازمان هایی توانسته اند موفقتر ازدیگران عمل کنند و ازانقلاب های پرشتاب و پی درپی عرصه کسب و کارفرصت مغتنمی برای خود فراهم سازند دراین مقاله به بررسی موضوع خلاقیت نوآوری و کارافرینی بهطور مختصر پرداخته شده است.