سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

حبیب رودساز – دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
امیرحسین بهروز – کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبائی
علی حامدمقدم – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی مشاور شهردار شهرداری مشهد

چکیده:

تاثیر عوامل مدیریت سازمان دهی و تکنولوژی برشکست و یا موفقیت سیستمهای اطلاعاتی در سازمان ها ونهادهای کشور ا زجمله مسائل و موضوعاتی است که همواره محققان سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات را به خود مشغول داشته است متاسفانه درکشور ما برای شناخت ماهیت شکست یک سیستم رایانه ای هنوز پژوهش علمی و کارآمدی صورت نگرفته است آگاهی از دلایل شکست یک سیستم اطلاعاتی رایانه ای باعث هوشیاری ومراقبت مدیران تیم طراحی و تمرکز بیشتر بر نقاط ضعف احتمالی خواهد شد حمایت مدیران با تقویت عوامل پیش برنده و تضعیف عوامل بازدارنده در طراحی پیاده سازی و یا توسعه سیستمهای اطلاعاتی و نیز آماده بودن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری م یتواند از مله نقاط کلیدی جلوگیری از شکست و تضمین موفقیت یک سیستم اطلاعاتی باشد.