سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا ایلدر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
سید جواد علمدار – کارشناس ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا جاودانیان – دانشجووی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:

دردنیای امروزی پیشرفت فناوری و رشد صنعت ساخت و سازباعث افزایش کاربرد ماشین الات وابزارهای نوین درپروژه های عمرانی شدها ست همزمان با این اتفاق احتمال بروز حوادث و خطاها فزونی میگیرد ازاین منظر مبحث ایمنی به عنوان یک مقوله ساختارمند ازدرجه اهمیت بالایی برخوردار میگردد بی تردید ایمنی درعرصه ساخت وسازنقش موثری درنیل به اهداف مالی تامین بهداشت محیط زیست ایمنی و سلامت کارگران ایفا می کند ایمنی درصنعت ساخت و ساز را میتوان یکی ازرشته ها و فعالیت هایی برشمرد که با اجرای صحیح آن میتوان سرمایه و نیروی انسانی را دربرابر خطرها و حوادث غیرقابل پیش بینی که امکان دارد درمحیطهای کارگاهی رخ دهد تا حدچشمگیر و قابل قبولی کاهش داد بصورت کلی عوامل موثر برایمنی کارگاه های عمرانی را میتوان درچنددسته کلی که شامل عوامل خط مشی مدیریت کارکنان نحوه اجرا و انگیزش دسته بندی کرد با این وجود آنچه باعث شده مبحث ایمنی درصنعت ساخت وساز باجدیت پیگیری نشود وجود عوامل اقتصادی و فقدان درک صحیح مالکین وپیمانکاران ساختمانی ازپیامدهای عدم رعایت این مهم دراجرای موفق و با اطمینان خاطر پروژه های خود بوده که همین امرنویسندگان را بران داشت تابا بررسی مهمترین دلایل عدم تمایل پیمانکاران نسبت به استفاده ازالگوها و استانداردهای ایمنی درکارگاه های ساختمانی همزمان با ارایه راهکارهای علمی و عملی بتوان باعث ارتقا سطح دانش پیمانکاران کشور درزمینه حفاظت بهتر دربرابر خطرات پروژه های عمرانی گردید