سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جابر نوبخت وند – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
وحیده نیکونام طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشدمطالعات زنان

چکیده:

یکی ازمباحث اساسی درزمینه توسعه میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی هرجامعه است امروزه کارافرینیزنان موضوع چالش برانگیز و پرالتهاب کشورهاست ونقش بسیارمهمی را دراقتدار و توسعه جوامع ایفا مینماید از انجا که نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل میدهد یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی میزان مشارکت زنان درفعالیت های اقتصادی جامعه و افزایش فرصتهای شغلی و کارافرینی برای زنان است درجامعه ما موانع و مشکلاتی درراه ایفای نقش زنان درساختارهای اقتصادی وجود دارد زنان ایرانی درطول تاریخ زندگی اجتماعی خود از آموزشهای علمی فنی و حرفه ای و همچنین اشتغال درزمینه های مختلف محروم بوده اند.