سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه مهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
جعفر یعقوبی – استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده:

نواحی روستایی در بر گیرنده نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه هستند که از نظر فقر و سوء تغذیه و سواد آسیب پذیرترین بخش از جمعیت جهان به شمار می آیند. رفع معضلات این جمعیت عظیم از طریق برنامه ریزی آگاهانه توسعه روستایی امکان پذیر است. توجه به مقوله کار آفرینی روستایی تا حد زیادی می تواند در رفع مشکلات موجود در این رابطه به دولت یاری برساند لذا برای رسیدن به این توسعه باید موانع و تنگناهای توسعه کارآفرینی شناخته شده و اقدام به رفع آن کرد. هدف این مقاله بررسی زمینه ها و موانع توسعه کارآفرینی و ارائه راه کارهایی جهت توسعه کارآفرینی روستایی است. برای رسیدن به هدف فوق از مطالعه کیفی که به روش بحث گروهی متمرکز بر روی ۲ گروه ۷ تا ۱۰ نفری از کارشناسان جهاد سازندگی استان زنجان انجام گرفت. یافته ها نشان داد که توسعه کارآفرینی برای روستاییان ضروری می باشد و باید مورد توجه مسئولان واقع شود. تا با رفع موانع آن به توسعه روستاها کمک کرد.