سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان
مسعود پورکیانی – دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

امروزه بقای هرسازمان دردنیای رقابتی منوط به خلاقیت و نوآوری است و سازمانی که نتواند شرایط نوآوری و تحول را درخود ایجاد نماید قادر به ادامه حیات نبوده و به ناچارازصحنه رقابت کنارخواهد رفت اما خلاقیت و نواوری مثل هرپدیده ای دیگر دارای موانعی است که فردوسازمان می بایست آنها را شناسایی نموده و درصدد رفع آنها باشند تا جریان مستمر خلاقیت و نوآوری درافکار و اعمال فردی و سازمانی بروز و ظهور یابد براین اساس مقاله حاضرضمن توجه به اهمیت خلاقیت و نوآوری به بررسی موانع توسعه خلاقیت و نوآوری از دیدگاه های مختلف می پردازد تا مدیران و کارکنان با شناسایی این موانع و اصلاح آنها سعی نمایند سازمان خود را به یک سازمان و نوآور تبدیل نمایند.