سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین احمدی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

انسان به لحاظ استعداد و توانایی ها و نیازهای مختلف و متکثری که دارد می تواند درمکتب های گوناگون درمعرض تعلیم و تربیت قرار گیرد و من حیث المجموع می توان به دو نوع بشری و حیانی اشاره کرد نوع نخست تعلیم مبتنی بر داده های بشری و نوع دوم مبتنی براموزه های وحیانی و الهی است تعلیم دینی در عصر حاضر به لحاظ شکل گیری تفکر حسابگری مبتنی برکمیات و به رنجوری افتادن تفکرمعنوی ضروری است به خصوص که علم که درمفهوم جدید از قرن هفدهم شکل گرفته و تکنولوژی مدرن را برای انسان به ارمغان آورده مبتنی برفرضیه و مشاهده است و مدعی است که راه حل کاملترین و دقیق ترین راه هاست علیرغم آن که درقرآن راه حس فقط یک راه آن هم نخستین آن دانسته شده است دراین مقاله تلاش شده تا درحد وسعش به دو مانع از موانع چهارگانه علم زدگی و از خود بیگانگی اشاره داشته باشد و انسان خواهان تفکر معنوی را از آن بازدارد.