سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و عضو مسئولین فنی قارچ سازمان نظام مهند
محمدعلی سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و کارشناس اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاو

چکیده:

زمانی عقیده بر این بود که گسترش دانشکده های کشاورزی و تربیت نیروی تحصیلکرده منجر به توسعه کشاورزی خواهد شد، لذا در این راستاقدم های زیادی برای تربیت نیروی انسانی ماهر برداشته شد، به طوری که امروزه به جرأت می توان گفت کشورمان در زمینه نیروی تحصیلکرده کشاورزی، البته به لحاظ کمیت، نه تنها کمبودی ندارد، بلکه مشکل بیکاری انبوه فارغ التحصیلان این بخش، خود به معضل عمده دیگری تبدیل شده است. نگاهی اجمالی به کارآیی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و توانمندی های عملی آنها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی کشورنشاندهنده این واقعیت ناخوشایند می باشد که آموزش عالی در رسیدن به این مهم از کارآیی چندانی برخوردار نبوده است. در واقع عملکردنامطلوب دستگاههای آموزشی و پرورشی در تربیت نامناسب نیروی ماهر و کارآزموده باعث شده تا بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهها به مشاغل کاذب روی آورند. عدم تطابق بین حرفه و مهارتهای تخصصی افراد، سبب خواهد شد که بخشی از اهداف مورد نظر در زمینه تأثیر آموزشها بررشد بهرهوری (یعنی به ثمر رسیدن توانمندیهای انسانی) محقق نشود. به عبارت دیگر چنین مشکلاتی سبب اتلاف منابع انسانی خواهد شد وهمین امر تجدیدنظر و اصلاح ساختاری در آموزش و پرورش را به امری ضروری بدل کرده است. ارتقای کیفیت آموزش از جهت دیگری هم الزامی است، چرا که برخی از تحصیلکردگان دانشگاهی بدون آنکه دانش و مهارت کیفی به دست آورند، به خیل بیکاران پرتوقع میپیوندند. صاحبنظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که مشکلات و موانع اشتغال دانش آموختگان کشاورزی را باید هم در ویژگی های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و هم سایر شرایط جامعه، از جمله مهمترین آن، وضعیت کنونی بازار کار کشاورزی و در سطح بعد سیاست ها و برنامه های کلان اشتغال کشور جستجو نمود. جذب فارغ التحصیلان در بازار کار منوط به داشتن توانایی ها و ویژگیهایی است که بخشی از آن ها می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ایجاد گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش آموزش عالی در اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و موانع اشتغال دانش آموختگان این بخش و راهکارهایی جهت رفع این موانع، صورت پذیرفته که در این تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است.