مقاله موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۹۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم اعمال صلاحیت
مقاله ایراد امر مطروحه
مقاله دادگاه نامناسب
مقاله نزاکت
مقاله قرار منع دعوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.