سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسم پروری نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهدیشهر

چکیده:

دراین مقاله مبحث خصوصی سازی مورد بررسی قرارمیگیرد تعاریف خصوصی سازی ارایه میشود و سپس بیشینه خصوصی سازی درجهان و ایران بیان گشته به بررسی اهداف خصوصی سازی پرداخته می شود درپایان موانع اصلی خصوصی سازی درایران تبیین گردیده رهنمودهایی برای بهبود خصوصی سازی ارایهمیشود.