سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا فولادگر – کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی

چکیده:

مدیریت کشاورزی نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارایی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوا ن مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد از سویدیگر دانشکده های کشاورزی دولتی و غیردولتی درسالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است امروزه دامنه بحران بیکاری درجامعه به قدری جدی است که باعث دغدغه فکری اکثر خانواده ها و مسئولین کشور شده است دراین میان خیل انبوه دانش آموختگان بیکار دانشگاهی بردامنه این بحران افزوده است بی تردید دانشگاه ها علاوه برنقش اولیه خود یعنی تولید و ترویج علم و گسترش تحقیقات دامنه وسیع تری از فعالیت ها را درسرلوحه اهداف خود قرار داده اند تا به این وسیله ارتباط نزدیکتری را با جامعه پیرامون خود برقرار سازند برای تطبیق کارکردهای دانگشاه با محیط پیرامون به نظر می رسد استراتژی دانشگاه باید تغییر کرده و ماموریت اصلی خود را تربیت افرادی کارآفرین قلمدادکند دراین مقاله هدف بررسی و یافتن موانع موجود برسرراه فارغ التحصیلان رشته های کشاروزی درزمینه اشتغال و کارآفرینی آنان می باشد.