مقاله موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخبگان
مقاله سیاست گذاری
مقاله موانع گردشگری
مقاله توسعه گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، طرح این سوال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. برای فهم این موانع و تبیین آن، سعی گردید تا نظرات تعدادی از نخبگان کشور در مورد این عرصه اخذ شود و مورد تحلیل قرار گیرد. روش مطالعه کیفی برای جمع آوری و تحلیل روایت های نخبگان، مورد توجه این مقاله بوده است. تحلیل روایت ها به سوالات مصاحبه که در چارچوب سه نظریه اساسی فرهنگی بوده است، نشان می دهد که برخی نخبگان، علت اصلی عدم توسعه گردشگری را در موانعی همچون نبود زیرساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری لازم می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، موانع فرهنگی و فکری را نام می برند که ما را از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده باز می دارند.