سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله سمیعی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
احمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

چکیده:

مهم ترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد تولید است. بخصوص آن بخشی از اقتصاد تولیدی ای که متکی به دانش و علم است. فعالیتی که هم تولیدی، هم علمی و هم اقتصادی است، دانش بنیان است. دانشگاه ها بخصوص دانشگاه آزاد اسلامی درامر پرورش و تربیت نیروی انسانی برای جامعه نقشی اساسی دارد. با تغییر نگرش و چشم انداز دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی در و بعد از دانشگاه این مهم به دست می آید که در دنیای امروز، دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که در حل مسائل عملی محدوده تخصصی خود مهارت داشته و موفق عمل کند. برای این منظور دانشگاه با تکیه بر رسالت خود یعنی آموزش وپژوهش، راه کاربردی نمودن و بهره برداری از قابلیت های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان هموار نموده و باعث رشد مستمر دانشگاه، صنعت، دولت و سایر بخش های جامعه گردد. ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان نیزبه راحتی و آسانی صورت نمی پذیرد و در برگیرنده موانع و مشکلاتی می باشد. لذا بر آن شدیم تا در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای به مفاهیم ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان، فعالیت ها، عوامل موفقیت و موانع آن از ابتدای تأسیس تا ادامه کار بپردازیم.