سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا پورعلی – استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلا
مهران یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

یکی از فعالیت های مهم حسابدار عمومی حرفه ای در گرداگرد جهان، حسابرسی است. در این مقاله، ابتدا بحث هایی در مورد مفهوم اصلی اخلاق، ضرورت وجود اخلاق در حسابداری و حسابرسی حرفه ای، رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی، انواع و منابع تهدیدات اخلاقی و امنیت های ارائه شده برای دوری جستن اس مشکلات اخلاقی ارائه می شود که این بحث ها به عنوان هدف اصلی این مقاله مطرح می باشند. در وحله دوم رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از طریق پژوهش های مختلف خارجی و داخلی انجام شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه این که اخلاق و رفتار حرفه ای به عنوان پایه اصلی این حرفه مطرح می باشد و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، موجب بروز مشکلات و نگرانی هایی برای مؤسسات حسابرسی شده است و نیاز به تجزیه و تحلیل های بیشتر را توجیه خواهد کرد.