سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا آقاجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامی

چکیده:

بانک جهانی در سال ۶۸۹۱ امنیت غذایی را به تعریف » دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم « صورت کرد. در زمینه غذا و بیماری های متابولیکی، مطالعات سه روند تعیین کننده شامل افزایش چشم گیر مصرف چربی در جامعه، افزایش سریع مرگ و میر ناشی از بیماری های قلب و عروق و در نهایت اضافه وزن و چاقی بویژه در زنان میانسال را نشان می دهد. این مشکلات توجه بیشتر به مصرف مواد غذایی خاص نظیر غذاهای رژیمی و عملگرا را توجیه می کند، به عبارتی امنیت غذایی مصرف کننده از یک دیدگاه تحت تأثیر این مواد قرار دارد. پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم هایی که در مقادیر کافی خواص سلامت بخش بر روی میزبان می گذارند، معرفی شده اند. محصولات غذایی پروبیوتیک جزء غذاهای عملگرا)فراسودمند یا فراویژه( می باشند. مهمترین خواص سلامت بخش پروبیوتیک ها شاملِ تحریک و ارتقاء سیستم ایمنی بدن، کاهش سطح کلسترول سرم خون، بهبود هضم لاکتوز، سنتز ویتامین ها ، جلوگیری از انواع سرطان بویژه سرطان روده بزرگ و افزایش ارزش تغذیه ای است. پری بیوتیک ها مواد مغذی غیر قابل هضمی هستند که با تحریک رشد یا فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری ها در روده بزرگ اثرات سلامتی بخش روی میزبان می گذارند. حضور همزمان میکروارگانیسم های پروبیوتیک و مواد پری بیوتیک منجر به تولید ماده غذایی سین بیوتیک می گردد. در نتیجه می توان گفت که مصرف مواد غذایی سین بیوتیک به دلیل حضور همزمان پروبیوتیک ها و ترکیبات پری بیوتیک میزبان را از مزایای سلامتی بخش بهره مند ساخته و امنیت غذایی را در جامعه به همراه دارد. بهبود کیفیت،اطلاع رسانی گسترده و دقیق در مورد مزایای سلامتی بخش و مصرف مکرر و کافی مواد غذایی سین بیوتیک نقش بسیار زیادی در دستیابی امنیت غذایی خواهد داشت .