سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه وحید دستجردی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سعید شنبه زاده – کار شناس ارشد محیط زیست، مرکز بهداشت مسجد سلیمان

چکیده:

رشد جمعیت و تنوع نیازها در جوامع انسانی به دنبال خود مسئله افزایش تولید و نهایتأ پسماندهای زائد را دربرداشته است، برخی از این پسماندهای زائد خطرناک می باشد و در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی و محیطی را پدیدار سازند. ضایعات سمی خطرناک که حاصل فعالیت بشر در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت می باشد در طول سالیان متماذی بدون توجه به اصول مهندسی و زیست محیطی در زمین دفع و یا در آبهای پذیرنده تخلیه شده اند و به این ترتیب باعث آلودگی آب و خاک و هوا شده و سلامت انسان و دیگرموجودات زنده را به خطر افکنده اند. با گذشت زمان و مشخص شدن اثرات سوء ناشی از دفع غیر اصولی این مواد در محیط و عوارض نامطلوب آنها بر موجودات زنده، کشورهای عمده تولید کننده این مواد بر آن شدند تا قوانین و مقرراتی در رابطه با حمل و نقل، کنترل و دفع این مواد تنظیم کنند تا کنترلی اصولی در مورد آنها صورت گیرد. بدین ترتیب برخورد با این پسماندها بعد بین المللی پیدا کرده و راهکارهای جهانی برای رفع مشکلات ناشی از آنها پیشنهاد شده است. از آنجایکه مدیریت وبرخورد با مواد زائد خطرناک، شناخت هر چه بیشتر آنها را می طلبد لذا لازم است با تعاریف مختلف، ویژگیها و چگونگی طبقه بندی آنها آشنا شد تا بتوان با رعایت نکات فنی و اصولی اثرات زیان بار این مواد را کاهش داد.