سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رها صفرپوربهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
کاظم ارزانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دانش موجود در حوزه مهندسی مجدد عموما حاصل تجربیات اجرای پروژه های مهندسی مجدد در بنگاه های خصوصی است این تحقیق که براساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی پژوهش های انجا م شده صورت گرفته نشان داد که اثر بخشی پروژه مهندسی مجدد چه ویژگیهای شاخصیدربخش تعاونی های تولید کشاورزی می تواند داشته باشد و با توجه به نقش تعاونی های تولید در توسعه کشاورزی به مشکلات این تعاونی ها پرداخته شده است و راه حلهایی جهت بهبود عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی ارایه شده است نتایج مطالعه نشان داد برای بهبود ساختار و عملکرد این تعاونی ها باید ضمن تشکیل یک گروه به منظور شناسایی مشکلات و بررسی تفصیلی علل و عوامل رکود یا کن دی فعالیت آنها برحسب مورد راهکارهای معینی ارایه گردید.