سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن علی حمزه – کارشناس ارشد منابع آب، شرکت مهندسین مشاور ری آب
داودرضا عرب – دکتری منابع آب، موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا
سجاد اقدامی راد – کارشناس ارشد منابع آب
یوسف رنجکش – کارشناس ارشد منابع آب

چکیده:

مدیریت و مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی است که کارایی آن در عمل به اثبات رسیده است. این تکنیک به عنوان روشی برای تصمیم سازی مطرح است که ابزار مناسبی برای تصمیم گیری مدیران در استفاده از خرد جمعی متخصصان و ذیربطان می باشد. این روش دو کارکرد مهم حل مسأله و افزایش شاخص ارزش را شامل می شود. مهندسی ارزش در تعادل بین هزینه، کیفیت، ایمنی و کارایی مفهوم پیدا می کند و در محصولات، پروژه، خدمات و برنامه ریزی ها کاربرد دارد و در مواردی که هزینه های بالا، تکرار پذیری و ریسک بالا وجود دارد بیشتر استفاده می شود. پایه های مهندسی ارزش شامل کارگروهی، خلاقیت، کارکرد گرایی و تفکر سیستمی است. اهمیت این روش در توجه به طول عمر پروژه ها و محصولات می باشد، از این رو با مشارکت بهره برداران، ذینفعان، مدیران و کارشناسان، ارزش های محصول با پروژه را افزایش می دهد. بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی، اثر بخشی بیشتر پروژه را با در نظر گرفتن تعاملات بیشتر با محیط پیرامونی با مشارکت بهره برداران و استفاده از خلاقیت آنها در توجه به کارکردهای اصلی پروژه یا محصول را در نظر دارد. در این مقاله به نقش مهندسی و مدیریت ارزش در خطوط انتقال در جهت افزایش بهره وری نهایی طرح های خطوط انتقال آب پرداخته می شود