سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیوا وفادار – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند،دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد عبداله زاده بارفروش – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند،دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مهندسی هوش یکی از کمبودهای موجود برای توسعه عاملهای هوشمند با استفاده از روشهای مهندسی است منظور از مهندسی هوش پیروی از روشی سیستماتیک برای تولید هوش عاملهاست یکی از مسائل موجود در این زمینه وجود تعاریف مختلف براساس دیدگاه های متفاوت برای هوش است درنتیجه مجموعه مشخصی از ویژگیهای هوش محاسباتی ارایه نشده اند که بتوانند مبنای تعیین نیازمندیهای نرم افزار هوشمند قرارگیرند دراین مقاله یک دیدگاه مهندسی نرم افزاری از قابلیت هوشمندی عاملهای نرم افزاری ارایه شده است بدین منظور با بررسی و تحلیل بیش از ۷۰ تعریف مختلف برای هوش تعاریف عام تعاریف در روانشناسی و هوش مصنوعی ۳۳ ویژگی مشترک آنها استخراج و با حذف ویژگیهای غیرمحاسباتی مجموعه ای از ویژگیهای هوش محاسباتی ارایه شده است بدین منظور دراین مقاله برای مهندسی نمودن فرایند تعیین ویژگیهای هوش محاسباتی روشی کمی برای رتبه بندی آنها ارایه شده است. بدین ترتیب که با درنظر گرفتن تکرار ویژگیهای مشترک در تعاریف مختلف و وزن دهی براساس اهمیت هر دسته در هوش محاسباتی مجموعه ویژگیها رتبه بندی شده اند دراین مجموعه ویژگیهای یادگیری قابلیت انطباق با محیط یا شرایط جدید هدف گرایی قابلیت حل مساله اکتساب و ذخیره سازی دانش و استدلال به ترتیب دارای بالاترین رتبه هستند