سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا میرزایی –
سپیده خاکی پور –
محمدصادق یزدانی –

چکیده:

همانگونه که از نام و عنوان این نوشتار بر می‌آید مقوله‌ای از مدیریت بحران را دنبال می‌کند که وابستگی‌ها و لزوم جدی گرفتن آنها با توجه به تکاپوی ساختاری زمین و رشد علمی جهان در بهره‌برداری از تطبیق آرزوها برای استقرار رؤیت آنها توسط مهندسی سازه‌ای یا عمرانی نائل شده تسهیل و دنبال می‌کند و در این وابستگی به دنبال رابطه‌های مستقر و منطقی را دارا باشد چرا که ویژگی مدیریت بحران به صورت خاص با ضرایبی از پنج عنصر خلاقیت، برداشت، داشته‌ها، عاقبت اندیشی، سرعت تصمیم و عمل، ایمان و مدیریت قاطع دنبال می‌شود. در جهان کنونی با ورود این استقرارها، عناصر و تجربیات، مبنای علمی پیدا کرده و استانداردهایی را دنبال می‌کند که باید توسط دانشمندان و متولیان امر به مرحله‌ی بومی‌سازی برسد تا در هر زمان قابل استفاده باشد و همانگونه که در کنفرانس‌های قبلی مورد استقبال قرار گرفته، تولید آموزه‌های خاص را برای مهندسان در سطوح مختلف داشته باشد. حال عناوین مورد بحث این مقاله با فهرست زیر تقدیم می‌شود:۱- عناصر مدیریت هم‌تنیدگی۲- برخی از فازهای مورد توجه۳- ایفاگران نقش معین مدیریت بحران۴- مراحل بحران (پیشنهادهایی از طرح‌های ابداعی اجرا شده)۵- پیشرانهای مدیریت خاص هم‌تنیده‌أ- مسائل انسانی‌ب- مسائل اقلیمی‌ج- مسائل مالیدر این پنج ساختار کارکرد مدیریت وابسته به هندسه‌ی مهندسی آن است که در این مقاله به معرفی آن می‌پردازیم.